Veterinären fästingfri sommar

Information om fästingar och hur du förhindrar fästingbett på din hund i sommar.

Allmänt om fästingar

Fästingar är kvalster och hör till spindeldjuren. Fästingen genomgår fyra stadier innan den är fullt mogen, vilket tar tre till sex år.

Fästingarna kan sprida sjukdomar. Dessa sjukdomar kan dels spridas från nymfen (som ser ut som en liten svartbrun fästing) och dels från den vuxna fästinghonan (som är betydligt större och har röd bakkropp). Infektionsämnet finns däremot inte i larven (som ser ut som en liten fästing).

Fästingen vistas gärna i fuktiga miljöer och sitter på grässtrån eller i låga buskar. Fästingen är blind, men känner vibrationer och uppfattar förändringar i ljuset, känner kroppsvärme och koldioxidhalt i utandningsluft. Om hunden eller människan står still en kort stund blir det lätt för fästingen att krypa över. Väl på plats på hunden letar den upp en skyddad plats att sticka ner det hullingförsedda munsvärdet och förankra sig.

Fästingarna utvecklar sina livsstadier på de större djuren, till exempel älg, rådjur och hare. De är beroende av dessa större djur. Om antalet rådjur och harar hålls nere, minskar även antalet fästingar i naturen. En smittad hare eller mindre djur, som till exempel mus eller sork, sprider smittämnet till fästingen. Haren kan alltså vara värd för de olika livsstadierna som fästingarna går igenom och dessutom överföra smitta till fästingarna.

Fästingen och därmed även smittorna har spridit sig långt upp i norra Sverige och inåt landet i och med att de senaste decennierna har varit varmare än tidigare. Redan när temperaturen överstiger cirka 5 plusgrader dagtid blir fästingarna aktiva.

Fästingöverförda smittor

Borrelia

Borrelia är den vanligast förekommande sjukdomen som fästingarna sprider. Det tar cirka 48 timmar från det att fästingen fäst sig på värddjuret innan borreliabakterien överförs. Det beror på att borreliabakterierna normalt befinner sig i fästingens tarmkanal. Det tar tid för smittämnet att via spottkörtlarna hamna i fästingens saliv och föras över till värddjuret.

Hunden kan få många olika symtom när den drabbas av borrelios. Hunden blir hängig, får dålig aptit och feber och kan drabbas av ledbesvär med akut hälta och ryggont. Oftast blir hunden akut sjuk med feber, men symtomen kan vara ospecifika och det går inte att ställa en säker diagnos genom att bara utgå från hundens symtom. Det krävs blodprov för att ställa en helt korrekt diagnos.

Borrelios är en relativt vanlig sjukdom hos människa. Inkubationstiden hos människa är mellan tre till fem veckor. Ungefär hälften av alla smittade får efter en tid ett flera centimeter stort rött hudutslag som efter hand bleknar i mitten där fästingen suttit. Symtomen kommer ofta i samband med utslaget och de liknar influensasymtom med feber, trötthet och värk i leder muskler och huvud.

TBE

Fästingöverförd hjärninflammation (TBE) Tick–Borne Encephalitis, är en allvarlig sjukdom som kan drabba både människor, hundar och katter. Sjukdomen orsakas av ett virus och sprids liksom de andra fästingburna sjukdomarna med den saliv som överförs vid fästingens bett. Symtomen kommer inom två veckor och liknar de symtom som uppträder vid en borreliasmitta, det vill säga influensaliknande symtom med feber, trötthet och värk i kroppen. Någon effektiv behandling mot sjukdomen finns inte, men det går att skydda sig genom vaccination.

TBE kan förekomma hos hund, men är ovanlig. Hunden får feber, blir trött och kan bli vinglig, få kramper eller bli förlamad. Det finns inget vaccin till hund, utan det viktiga är att förhindra att  hunden får fästingbett.

Anaplasma

Sjukdomen anaplasmos kallades tidigare för erlichios och sprids av den vanliga fästingen.

Hunden kan drabbas av anaplasmos under hela året, det vill säga även på vintern, trots att fästingarna då normalt inte är aktiva. Symtom ses efter en inkubationstid på en till två veckor.

Hunden visar oftast ospecifika symtom som till exempel feber, slöhet och aptitlöshet. Hunden kan också drabbas av en generell smärta, stelhet och ömhet. De kan även bli halta och ovilliga att röra sig, ibland även akut förlamade.

Hur skyddar du dig och din hund?

Fästingar hamnar oftast på benen och kryper därefter uppåt för att söka bar hud att fästa sig på. Vid vistelse i områden och miljöer där risken är stor för smitta bör du skydda dig med stövlar, långbyxor och täckande klädsel. Sly och högt gräs bör undvikas. Om det är möjligt är det bra att ordna så att harar och rådjur som kan släppa ifrån sig äggfyllda fästinghonor inte kan komma in i trädgården.

Efter promenaden och på kvällen bör du leta efter fästingar genom att kamma igenom hela hunden. Kolla extra noga där det finns tunn hud, bland annat runt öron, i armhålor och ljumskar.

Konsten att ta bort en fästing

Det finns nästan lika många förslag på hur en fästing ska tas bort som det finns fästingar. Men vad är det bästa; vrida medsols eller motsols, stryka på smör, ha på olja, använda pincett eller fästingplockare?

Fästingens munsvärd har hullingar som sitter i rader runt om hela svärdet och det går därför inte att skruva ut fästingen. Risken för smitta ökar om fästingen först avlivas genom kvävning med smör eller olja. När fästingen kräks följer smittämnet som finns i fästingens tarm med upp. Vare sig du vrider eller försöker kväva fästingen ökar risken för att fästingen kräks.

Det bästa är att ta tag så nära hundens hud som möjligt utan att klämma på fästingens kropp och därefter dra eller vicka ut fästingen. Det går bra att använda en pincett med fin spets eller en fästingplockare för att få tag så långt fram som möjligt på fästingen. Ofta blir en del av fästingens svärd eller en del hullingar kvar i såret, men de stöts ut av hundkroppen efter en till två veckor. Det är inte farligt att lämna lite svart i såret. Det blir ofta en liten svullnad och rodnad i huden där fästingen suttit.

Förhindra fästingbett

Det finns flera olika medel som skyddar hunden mot fästingar. Bland annat finns så kallade spot-on preparat som består av en lösning som kläms ut på huden mellan bogbladen. Spot-on preparaten har effekt upp till fyra veckor om inte hunden badar eller schamponeras. Det finns även skydd i form av halsband som överför ett skyddande ämne till hundens päls. Halsbanden har effekt i upp till ett halvår.

Det finns även receptbelagda tuggtabletter för hundar, boka videomöte med någon av FirstVets veterinärer för recept.

Boka videomöte med veterinär

Boka videomöte för förskrivning av receptbelagda fästingmedel till din hund

Boka ett videomöte, där ditt djur medverkar, med en veterinär direkt i din mobil, surfplatta eller dator. En undersökning för enbart receptförskrivning kostar 150 kr inklusive receptarvode.

Hämta ut receptet på apoteket eller få det hemlevererat till din folkbokföringsadress för 49 kr extra.

Boka videomöte med veterinär